Student zijn in onze school

De student staat centraal

In onze school stellen we jou als toekomstige verpleegkundige én als persoon centraal. We hebben aandacht voor het vormingsproces dat je als verpleegkundige doorloopt, maar ook voor de evolutie die je als mens gedurende de opleiding maakt. We staan stil bij je beleving en bij de gevoelens die tijdens dit groeiproces naar boven komen. We zijn ervan overtuigd dat je dan later als verpleegkundige ook beter in staat bent om te kunnen omgaan met de beleving en de gevoelens van patiënten en collega’s.

 

Studie- en studentenbegeleiding

Je krijgt de kans om je studiemethode te evalueren of de niet goed begrepen stukken leerstof te remediëren tijdens de GOA-uren (Gedifferentieerde Onderwijs Activiteiten).
Per klas zijn er 2 docenten moduleverantwoordelijke. Zij coachen je van nabij doorheen de module.
Onze school is ook aangesloten bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van Leuven (Vrij CLB Leuven). De CLB-psychologe is regelmatig op school aanwezig. Je kan bij haar terecht voor psychologische hulp of studieremediëring.

 Inspraak van studenten

Voor ons zijn studenten en docenten partners binnen eenzelfde vormingsproces. In de studentenraad, voorgezeten door een student, zitten de studentenvertegenwoordigers van elke klas. Zij komen regelmatig samen om de verschillende aspecten van het schoolleven te bespreken en voorstellen te doen.
Ook in de schoolraad, waar we pedagogisch-didactische thema’s bespreken, zijn de studenten vertegenwoordigd.

 

 

Kansen krijgen, doet groeien

Onze school wil vanuit een christelijke visie bekwame verpleegkundigen vormen. Deze bereiken bij het afstuderen het ‘functioneringsniveau van de beginnende beroepsbeoefenaar’. Wij streven naar een onmiddellijke en ruime inzetbaarheid in het werkveld.


Daarom engageren wij ons om de volgende doelen te realiseren:


- We vormen sociaal voelende verpleegkundigen met een menselijke houding, een breed referentiekader en gevoelig voor de hedendaagse actualiteit.

- We zorgen ervoor dat onze opleiding voldoende breed, gespecialiseerd en beroepsgericht is. Zo krijg je als afgestudeerde alle kansen om je aan te passen aan de steeds evoluerende arbeidsmarkt.

- We geven duidelijke informatie over de inhoud van de studie en de studiebelasting.

- We stimuleren en ondersteunen jouw eigen inbreng.

- We doorbreken vooroordelen en geven alle studenten gelijke kansen.

- We begeleiden je in groep en individueel. Zo kan je alle leerkansen benutten om de opleiding binnen de normale studieduur af te maken.

- We geven je een waardegerichte vorming.

- We stimuleren je tot een blijvende leerhouding.
 

Organigram

Klik op afbeelding voor ware grootte.

Organigram schooljaar 2018 2019

Schoolreglement

Om dit te downloaden klik hier