Lesuren

Tijdens lesperiodes heb je les op maandag, donderdag en vrijdag van 8u tot 16u, met een middagpauze van 11.40u tot 12.30u.
Op dinsdag en woensdag heb je les van 8u tot 11.40u. 

Tijdens stageperiodes loop je 8u stage per dag, volgens een vroege of een late shift. Je volgt de werktijden van de instelling waar je stage loopt. Je werkt 1 weekend op 2.

Huisvesting

Onze school heeft geen eigen huisvesting voor studenten. Indien je op een te grote afstand van de school woont om te pendelen, kun je een ‘kot’ huren in Leuven. 

Je kan een brochure over huisvesting in Leuven krijgen op school.
Kijk ook eens op: www.kuleuven.be/huisvesting.

Ligging en bereikbaarheid

Onze school is gelegen in de Naamsestraat 105 in het bruisende Leuven, op de campus van het H. Hartziekenhuis. Dit is ongeveer halfweg tussen de Naamsepoort en het stadhuis. Lijnbus nr 2 stopt in de Naamsestraat vlakbij het H. Hartziekenhuis.
Je kan de snelste weg naar onze school via het openbaar vervoer zelf nagaan via deze link van de Lijn.

De school is het best te bereiken langs de ingang voor spoedopnamen van het ziekenhuis, via de Consciencestraat.

Op de campus van de school en het ziekenhuis is er geen parkeergelegenheid voor studenten. Studenten die met de auto komen kunnen gratis parkeren in de onmiddellijke omgeving van de school (mét parkeerschijf!). Er is een betalende parking recht tegenover het ziekenhuis in de Naamsestraat. Aan de ring van Leuven, op een 10 à 15-tal minuten stappen, zijn er gratis parkings.


Maaltijden

Tijdens de lesweken kan je eten in de cafetaria van het H. Hartziekenhuis (naast de school). Je kan er ook een broodje kopen.
Je kan uiteraard ook altijd je boterhammen meebrengen. In de school zijn er automaten met warme en koude dranken.
Tijdens je stage kan je op de meeste stageplaatsen een maaltijd krijgen aan personeelstarief.

Dienstkledij op stage

Tijdens de stages draag je de voorziene dienstkledij. Je mag op sommige stageplaatsen geen hoofddoek dragen. 

Je kan via de school verplegingspakken (en vrijblijvend ook schoenen) aankopen. Je moet de uniformen zelf wassen.

Studiekosten

De inschrijving is gratis. Je moet in onze school GEEN inschrijvingsgeld betalen.

Studiebeurs

Het bedrag van een studiebeurs is afhankelijk van het gezinsinkomen en van het aantal personen ten laste. Aanvraagformulieren kan je bekomen op de receptie van de school. www.studietoelagen.be

 

Studiemateriaal

Bij de start van de module plannen we op school een verkoop van cursussen, handboeken, verpleegkundig oefenmateriaal, uniformen,…
Voor de 1ste module is het maximumbedrag 430 euro. Je betaalt cash of met bankcontact. Werknemers kunnen betalen met opleidingscheques.
Daarnaast ontvang je een studentenrekening per module (voor kopies, studiebezoeken, ontmoetingsdagen,…).

Je moet in het totaal (verkoop bij de start van de module inbegrepen) per module het volgend bedrag voorzien:
Module 1: 560 euro te betalen bij de boekenverkoop, in totaal 620 euro
Module 2: max. 200 euro
Module 3: max. 100 euro
Module 4: max. 160 euro
Module 5: max. 200 euro
Alle cursussen en boeken die je nodig hebt, kan je aankopen op het geplande moment van de ‘boekenverkoop’ bij de start van de module.

Schoolaccommodatie

De school heeft een PC-lokaal met internetaansluiting dat toegankelijk is voor studenten. Elke student kan ook gratis gebruikmaken van ons WiFi-netwerk.
Je zult bij ons leren werken met de digitale leeromgeving Smartschool. Je kan zowel op school als thuis inloggen in dit systeem.
In de praktijklokalen kun je de verpleegkundige technieken inoefenen. Je spreekt dit af met je praktijkleerkrachten.
In de mediatheek helpen we je graag zoeken naar bepaalde boeken, tijdschriften of CD-roms.

Vervoer

Het vervoer van en naar de stageplaatsen moet je zelf betalen. We houden in de stageplanning wel rekening met je woon- of verblijfplaats. We zorgen voor een evenwicht tussen dichtbije en verre stageplaatsen.

www.delijn.be of www.nmbs.be

Studentenbegeleiding - CLB

Onze school is aangesloten bij het Centrum voor Leerlingbegeleiding van Leuven (Vrij CLB Leuven).  

De CLB-psychologe is regelmatig op school aanwezig. Bij haar kan je terecht voor psychologische hulp of studieremediëring. 

www.vclbleuven.be