Waarom verpleegkunde studeren?

Als je graag met mensen werkt…
Als je een boeiend en afwisselend beroep zoekt…
Als je iets wil betekenen voor mensen tijdens moeilijke momenten in hun leven…
Als je deskundig wil worden in gezondheidsvoorlichting en -opvoeding...

Dan is verpleegkunde iets voor jou!
Dan kan onze school een school naar jouw hart zijn!


HBO5

De opleiding verpleegkunde die je in onze school kan volgen, situeert zich in het hoger beroepsonderwijs, kwalificatieniveau 5 (HBO5). Deze opleiding leidt tot het Europees erkend diploma van ‘gegradueerde in de verpleegkunde’.
Na drie jaar (5 modules) ben je een volwaardig verpleegkundige die in de hele Europese gemeenschap aan de slag kan. 

Lees meer →

 

Toelatingsvoorwaarden

Je kan met de opleiding verpleegkunde starten als je voldoet aan specifieke voorwaarden.

Lees meer

 

Je kan in bepaalde gevallen een vrijstelling krijgen voor de 1e module.

Lees meer

 

 

 

Taalvoorwaarden

Je hebt voldoende actieve en passieve kennis van de Nederlandse taal nodig om te kunnen starten met de opleiding verpleegkunde. Dit is zowel belangrijk voor de lessen als voor de stage. Je moet met de patiënt op stage correct kunnen communiceren. Dit is van levensbelang. 

Lees hier waaraan je als anderstalige student moet voldoen.

 

Lees meer →

Structuur van de opleiding

De opleiding verpleegkunde is een 3-jarige opleiding in 5 modules.

In ierdere module moet je de vooropgestelde competenties behalen.

Elke student volgt 5 modules, uitgezonderd wie studieduurverkorting krijgt.
Je kan module 3 en module 4 in een willekeurige volgorde volgen, maar ze moeten alle twee afgewerkt zijn vooraleer je kan starten met de laatste module.

Je krijgt in de laatste module de mogelijkheid om je te verdiepen in een specifiek praktijkveld: de geestelijke gezondheidszorg (of psychiatrie), de algemene gezondheidszorg, de geriatrische gezondheidszorg (of ouderenzorg) of de thuisgezondheidszorg. Iedereen krijgt het ‘diploma in de verpleegkunde’, welk praktijkveld je ook kiest. .

Module 1 bestaat uit 14 weken les en 6 weken stage.
De modules 2 tot en met 4 bestaan telkens uit 10 weken les en 8 weken stage.
Module 5 bestaat uit 20 weken les en 20 weken stage.

 

Samenwerking met VDAB en project 600

Klik hier