Je kan met de opleiding verpleegkunde starten als je voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 

  • Je hebt een diploma van het secundair onderwijs.
  • Je hebt een getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad beroepssecundair onderwijs.
  • Je hebt een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie of van het volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden.
  • Je hebt een diploma van het hoger beroepsonderwijs.
  • Je hebt een diploma van het hoger onderwijs sociale promotie.
  • Je hebt een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan.
  • Je hebt een diploma van bachelor of master.
  • Je hebt een buitenlands diploma dat door het ministerie van onderwijs gelijkwaardig werd verklaard met één van de hierboven vermelde studiebewijzen.


Je voldoet niet aan één van de voorwaarden maar bent minstens 18 jaar? We kunnen je toch toelaten in de opleiding als je slaagt voor de ‘instapprocedure 18+’. Informatie over deze procedure kan je krijgen in onze school of vind je hier.

Heb je geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het 6e jaar BSO of gelijkwaardigheid én ben je anderstalig? Klik dan hier voor info.

Heb je wel een diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het 6e jaar BSO of gelijkwaardigheid én ben je anderstalig? Klik dan hier voor info.

 

 

Elders verworven competenties - Elders verworven kwalificaties

Je kan een vrijstelling krijgen voor de 1ste module (Initiatie verpleegkunde) als je 1 jaar de opleiding verpleegkunde of vroedkunde aan een hogeschool volgde.


Je moet dan wel eerst deelnemen aan de procedure ‘studieduurverkorting’. We toetsen met deze procedure je al verworven competenties met een theoretische en praktische proef. Als je slaagt, kan je starten in module 2.

Je vindt hier meer informatie over deze procedure.