Lessen

 

Start

Je kan met de opleiding verpleegkunde starten op 1 september of op 1 februari.

Modulair onderwijs

De klassieke opdeling in ‘vakken’ verdwijnt. We vervangen deze door modules. In de modules bieden we geïntegreerde thema’s aan, bijvoorbeeld het thema ‘communicatie en interactie’. We verwerken in elk thema een aantal kerncompetenties. Zo komen communicatie en teamwerking, maar ook verpleegkundige methodiek en visie aan bod in het thema ‘communicatie en interactie’. De opleiding bestaat ongeveer voor de helft uit het praktijkgedeelte, de oefeningen en stages.

Het werken met modules biedt grote mogelijkheden:

Extra begeleidingstijd

Naast contacturen voorzien we ook uren voor begeleiding bij de verwerking en de uitdieping van de leerstof.

Je wordt intens betrokken bij de opleiding.

Je bent meer dan ooit betrokken bij je eigen opleiding. We begeleiden je actief bij het verwerken van de leerstof. Je verwerft zo de nodige competenties om in het latere beroepsleven steeds bij te blijven.Permanente evaluatie

Binnen het modulair onderwijssysteem werkt onze school met permanente evaluatie. Dit betekent dat we je zowel tijdens de lessen als tijdens de stages voortdurend evalueren. Je krijgt regelmatig gerichte feedback over jouw studievorderingen. Al deze gegevens tellen mee! Op het einde van een module is er geen uitgebreide blok- en examenperiode. We nemen op één dag een geïntegreerde casustoets af over de verschillende thema’s heen.

Studiewijzer

Stage

 

Algemeen

De opleiding verpleegkunde bestaat voor de helft uit lessen en voor de helft uit stages. Lessen en stages zijn onderdelen van hetzelfde leerproces.

In module 1 en 2 hebben de stages een oriënterend karakter. Je brengt, de kennis die je op school verworven hebt, stap voor stap in de praktijk. Dit doe je onder begeleiding. Omgekeerd kan je ook je stage-ervaringen meebrengen naar de lessen.
Vanaf module 3 zal je meer zelfstandig kunnen werken. Wel steeds onder de verantwoordelijkheid van de stagementor en stagebegeleider.

We organiseren geen stages tijdens de vakanties, tenzij je stage moet inhalen. Vanaf de eerste module kunnen we weekendstages plannen. In module 5 kunnen we nachtstages plannen.
Voor alle duidelijkheid: de stage kadert binnen je opleiding, je krijgt er dus geen vergoeding voor.

Stageplaatsen

De school staat in voor de concrete planning en organisatie van je stages. We houden in de mate van het mogelijke rekening met je woon- of verblijfplaats. De stagebegeleiders begeleiden de stages intensief en individueel.

De school beschikt over een brede waaier aan stageplaatsen, zowel in de algemene gezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg als in de thuiszorg. In de laatste module zijn volgende keuzestages mogelijk: palliatieve zorg, gehandicaptenzorg, operatiezaal, pediatrie, spoedgevallen en intensieve zorg.

Dit zijn de stageplaatsen van onze school:
 

 

 • De universitaire ziekenhuizen Leuven, campus Gasthuisberg, campus Pellenberg en campus St.-Pieter.
 • Het regionaal ziekenhuis H. Hart in Leuven.
 • Het regionaal ziekenhuis H. Hart, campus Mariëndal, campus Sint-Jan in Tienen en het medisch centrum in Aarschot.
 • Het algemeen ziekenhuis in Diest.
 • Het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.
 • Het Nationaal Multiple Sclerose Centrum in Melsbroek.
 • De woon- en zorgcentra (WZC) Oase in Aarschot, Sint Rochus in Aarschot, Hof Ter Heyde in Bekkevoort, Sint Bernardus in Bertem, Edelweis in Begijnendijk, d'Eycken Brug in Bierbeek, Vondelhof in Boutersem, Huize Nazareth in Goetsenhoven, Betlehem in Herent, Jezuïetenhuis in Heverlee, Sint-Margaretha in Holsbeek, Booghuys in Leuven, E. Rémy in Leuven, De Wingerd in Leuven, Dijlehof in Leuven, Sint Vincentius in Leuven, Ezeldijk in Diest, Ter Meeren in Neerijse, De Wyngaert in Rotselaar, Alexius in Tienen, De Lelie in Wezemaal en Sint Jozef in Wiekevorst.
 • Het universitair psychiatrisch ziekenhuis Sint Kamillus in Bierbeek en campus Salvenbos in Heverlee.
 • Het universitair psychiatrisch centrum-KULeuven campus Kortenberg en Leuven.
 • Alexianen Zorggroep Tienen.
 • Het psychiatrisch ziekenhuis in Geel.
 • Het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael in Diest.
 • PVT Andreas in Lubbeek.
 • Afdelingen van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant.
 • Zelfstandige thuisverpleging.
 • Thuisverpleging Solidariteit voor het gezin.
 • Stichting Delacroix Tienen en Hakendover.