Je ontvangt na elke module een deelcertificaat. 


Als je slaagt in de laatste module, behaal je het diploma van ‘gegradueerde in de verpleegkunde’. Het diploma beantwoordt aan de Europese richtlijnen. Dat betekent dat je het beroep van verpleegkundige mag uitoefenen binnen de Europese lidstaten.

Studenten die de opleiding begonnen zijn via de instapprocedure 18+, krijgen na het slagen in hun laatste module ook het diploma secundair onderwijs. Zij moeten wel al het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs hebben behaald.
Ook studenten die met een getuigschrift 6BSO startten, krijgen na het slagen in hun laatste module het diploma secundair onderwijs.
Het diploma secundair onderwijs kan een belangrijke meerwaarde zijn: hiermee kan je in alle opleidingen van het hoger onderwijs starten.


Met het deelcertificaat van module 2 kan je ook als zorgkundige gaan werken. Hiervoor moet je je registreren. Dit kan via deze link: healthcareprofessions