Werkveld

Afhankelijk van jouw eigen interesse en voorkeur kan je met je diploma terecht in één van de volgende werkvelden:

  • algemeen ziekenhuis
  • polikliniek of dagziekenhuis
  • revalidatiecentrum
  • kinderdagverblijf
  • bejaardentehuis, rust- en verzorgingsinstelling of woon- en zorgcentrum
  • gehandicaptenzorg
  • thuiszorg
  • psychiatrisch ziekenhuis
  • kleinschalige opvangtehuizen voor mensen met psychische problemen
  • psychiatrische verzorgingstehuizen


Verder studeren na verpleegkunde…

Met je diploma van gegradueerd verpleegkundige kan je de brugopleiding volgen aan een hogeschool. Zo kan je het diploma van bachelor in de verpleegkunde behalen. Wie onmiddellijk aan deze opleiding begint kan het diploma op 2 jaar i.p.v. 3 jaar behalen. Wie al werkervaring heeft kan nog een extra studieduurverkorting krijgen.

Je kan ook tal van specialisatiecursussen volgen zoals: oncologie, medische beeldvorming, operatiekamer, palliatieve zorg, endoscopie, hemodialyse, radiotherapie, gezondheidsopvoeding, … Het werkveld organiseert deze cursussen meestal, al dan niet in samenwerking met een hogeschool.

Wie later graag in het onderwijs wil werken, kan het getuigschrift pedagogische bekwaamheid behalen via de specifieke lerarenopleiding (SLO).

Bij een beroepsorganisatie kan je een kaderopleiding volgen.