Samenwerkingsverband HBO5 Leuven

Het hoger beroepsonderwijs (HBO) situeert zich op niveau 5 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur en maakt dus deel uit van het hoger onderwijs.

Onze HBO5-opleiding verpleegkunde maakt deel uit van het samenwerkingsverband HBO5 Leuven tussen de hogeschool UC Leuven-Limburg, CVO Mobyus, CVO Sociale School Heverlee en het Sint-Franciscusinstituut voor verpleegkunde Leuven.

De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs bereiden voor op de arbeidsmarkt of op verdere doorstroom binnen het hoger onderwijs. Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond, behaal je een erkend diploma van gegradueerde.

 

Meer weten?

Download de folder HBO5-opleidingen Leuven door hier te klikken.

 


De student in de verpleegkunde 

Verpleegkunde en de verpleegkundige opleiding richten zich tot al wie op een professionele manier patiënten wil verzorgen. De opleiding steunt op theoretisch en praktisch gefundeerde methodes.
Onze school heeft als doel sociaal voelende mensen voor te bereiden op hun verdere leven én op hun toekomstig beroep van verpleegkundige.

 

Beroepsprofiel 

We leiden op tot volwaardige verpleegkundigen, deskundig om de verantwoordelijkheid voor de zorg van de patiënt op zich te nemen.
Deze afgestudeerden voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de verpleegkundige handelingen.

 

Het deskundigheidsniveau

Verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van het verpleegkundig proces. Dit verloopt in verschillende fasen:

  • anamnese;
  • verpleegkundige probleemstelling;
  • opstellen van een verpleegplan;
  • uitvoeren van de zorg;
  • evaluatie van de verleende zorg.


Verpleegkundigen organiseren en coördineren de zorg rond de individuele patiënt. Het goede contact met de patiënt is hierbij van het allergrootste belang. Het is de basisvoorwaarde om aan degelijke zorgverlening te kunnen doen. Daarbij willen verpleegkundigen kwaliteitszorg bieden. Ze willen zich voortdurend bijscholen en hun eigen deskundigheid verhogen.

 

De belangrijkste kenmerken in de beroepsuitoefening zijn:

Verantwoordelijkheid

De verpleegkundige is verantwoordelijk voor het zelfstandig plannen van verpleegkundige activiteiten en interventies op basis van verpleegproblemen. Hij/zij interpreteert en registreert de effecten van de interventies.
De verpleegkundige coördineert en organiseert de zorg rond de patiënt en creëert goede randvoorwaarden voor die zorg. Hij/zij is ook in staat begeleiding te geven aan aankomende en beginnende beroepsbeoefenaars.


Complexiteit

De verpleegkundige heeft op zijn/haar niveau inzicht in de complexiteit van de zorgbehoefte van de patiënt en kan de vereiste zorg efficiënt en met flexibiliteit uitvoeren. De verpleegkundige steunt bij de planning en de uitvoering van de zorg op standaardprocedures en combinaties van procedures.


Transferbekwaamheid

De verpleegkundige kan een nieuwe situatie ontleden, ziet gelijkenissen en verschillen tussen probleemsituaties en kan zich binnen een aanvaardbare periode in een nieuwe situatie inwerken.